Tämän vuoden Juhannuskonferenssin teema on lyhyesti ja ytimekäästi: Jeesus. Teemaa tullaan tarkastelemaan erityisesti Uuden testamentin Joh. 3:16 pohjalta.
Konfan nettisivut: juhannuskonferenssi.fi
Facebook-sivulla voit seurata ajankohtaista infoa konfasta: @juhannuskonferenssi