Lähetystyö Vantaan Kotikirkossa

Jerusalemista

Lähetystyö on jokaisen seurakunnan tehtävä ja myös jokaisen kristityn tehtävä. Sen antoi Herramme Jeesus lähetyskäskynä: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa." Matt. 28:19 - 20.

Tätä käskyä olemme lähteneet noudattamaan pääasiassa kolmella sektorilla.

Vantaan Kotikirkon lähetysstrategia v. 2013 - 2015

Työmuodot: Israel- ja juutalaistyö, romanityö sekä evankelioimattomat kansat

Strategian perusteet:

Mark.16:15 Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.

Room. 1:16 Minä en häpeä evankeliumia ja tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaiselle, sitten myös kreikkalaiselle


Israel- ja juutalaistyö: www.israelfoorum.fi

Israelissa tehtävä juutalaistyö Victor Blumin kautta, jota seurakuntana taloudellisesti tuemme. Muiden tukijoiden varat ohjataan Blumeille Vantaan Kotikirkon kautta.

Victor Blum asuu Mevasseret Zionissa (lähellä Jerusalemia) ja tekee evankelioimis- ja opetustyötä paikallisessa Havurat Brit Am -seurakunnassa sekä holokaustivanhusten parissa. Hän tulee pitämään lähetysnäkyä yllä ja esittää työn haasteita Suomen-vierailujen yhteydessä.

Lue Blumien rukouskirjeet täältä!

Seurakunnan pastori Harri Kröger jatkaa Davar-koulutuksen johtamista kotimaassa sekä eri Euroopan maissa.

Israel-työllä on omat nettisivut osoitteessa: www.israelfoorum.fi. Työtä netin kautta tullaan vahvistamaan ja sen kautta keräämään myös varoja työhön.


Romanityö

Vantaan Kotikirkko haluaa tehdä määrätietoista romanityötä Jumalan osoittamalla tavalla. 30.5. - 8.6.2015 teemme aktiomatkan Ukrainaan, jossa tuemme ja rohkaisemme P'yatykhatkyn kaupungin paikallista helluntaiseurakuntaa, evankelioimme kaduilla ja kylissä mm. romanien parissa sekä viemme mukanamme raha-avustuksen kaivojen rakentamista varten. 


Kaakkois-Aasian työ

Rukoilemme edelleen Kaakkois-Aasian työn puolesta ja odotamme johdatusta asiaan. Tällä hetkellä emme kerää varoja, mutta tälle työmuodolle tulevat varat käytetään seurakunnan muuhun lähetystyöhön.