Evankeliumi on hyvä sanoma sinulle!

Evankeliumi tarkoittaa hyvää sanomaa. Jotta voisimme ymmärtää, mitä tämä hyvä sanoma tarkoittaa, meidän on katsottava asiaa Raamatun valossa. Meidän on ymmärrettävä myös, mitä Raamattu sanoo iankaikkisesta elämästä, ihmisestä, Jumalasta ja erityisesti Jeesuksesta.

 

Iankaikkinen elämä on lahja

Jumala tarjoaa lahjana jokaiselle iankaikkista elämää ja taivaspaikkaa. Iankaikkista elämää ei voi ansaita omilla hyvillä teoilla tai olemalla hyvä ihminen. Näin asian toteaa Jumalan sana: ”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23 ”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.” Ef. 2:8-9

 

 

Synti on esteenä ja emme voi saada tätä lahjaa

On olemassa kuitenkin asia, joka estää meiltä pääsyn iankaikkiseen elämään, se on synti. Syntiä on Raamatun mukaan kaikki mikä on Jumalan tahtoa ja lakia vastaan. Voimme tehdä syntiä ajatuksin, sanoin tai teoin. Jokainen on tehnyt syntiä, jos emme olisi murhaajia niin olemme ainakin valehdelleet ja olemme tehneet vääryyttä ajatuksin. Elämämme aikana syntitaakkamme Jumalan edessä on kasvanut elinvuosiemme aikana. On kirjoitettu: ” Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta” Room. 3:23

 

 

Jumalan olemus – Rakkaus ja oikeudenmukaisuus

Raamattu kuvaa Jumalan armollisena ja rakastavana Jumalana. Jumala ei halua tuomita rakastamaansa ihmistä vaan haluaa pelastaa jokaisen ihmisen. Jumala on myös pyhä ja oikeudenmukainen, joten hän ei erottele henkilöitä toisistaan ja siksi hän kohtelee jokaista oikeudenmukaisesti. Odotamme luonnollisesti Jumalan tuomitsevan hirmutöiden tekijät, mutta Hän tuomitsee myös varkaat, valehtelijat ja muut pahantekijät. Silti:” Jumala on rakkaus.” 1. Joh. 4:8. ”Kaukaa ilmestyy minulle Herra: "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta.” Jer. 31:3 ”Hän on armollinen tuhansille… mutta ei jätä syyllistä rankaisematta." 2. Moos. 34:7. ” Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan.” Ilm. 20:12

 

Jumalan vastaus – Jeesus Kristus

Jumala ei halua tuomita rakastamaansa ihmistä kadotukseen vaan haluaa jokaisen ihmisen yhteyteensä. Siksi Hän lähetti poikansa Jeesuksen maan päälle. Jeesus oli täydellinen ihminen ja eli synnittömän elämän. Jeesus teki jotain, mitä kukaan muu ei voinut tehdä. Synnittömänä hänestä tuli sijaiskärsijä meidän syntiemme vuoksi. Hän otti kantaakseen meidän syntisyytemme ja syyllisyytemme Jumalan edessä. Hän kärsi meidän tuomiomme ja rangaistuksemme, jonka oli määrä tulla meille meidän synneistämme. Armo on sitä, että Jeesuksen ristintyön perusteella saammekin osaksemme täydellisen armahduksen.  Pienoisevankeliumiksi kutsuttu teksti se kertoo: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Joh. 3:16. ”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” Jes. 53:5. ”Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.” Jes. 53:6

 

Lahja otetaan vastaan uskon kautta

Usko ei ole ainoastaan tietoa Jumalan ja Jeesuksen totena pitämisenä. Samoin usko ole luonteeltaan väliaikaista tai katoavaa. Usko on syvää luottamusta Raamatun sanaan. Se tarkoittaa myös sitä, että ymmärrät kuka Jeesus on ja mitä hän teki puolestasi ristillä kun sovitti syntisi. Samalla hyväksyt hänet omaksi Herraksesi ja Pelastajaksesi. Jälleen kirjoituksista luemme: ”Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi." Apt. 16:31. ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.” Joh. 1:12

 

Lahjan vastaanottaminen – sydämen avaaminen JEESUKSELLE

 

  1. Haluaisitko ottaa vastaan iankaikkisen elämän lahjan? Tämä on kysymys, jonka esitän sinulle juuri nyt.
  2. Lahja täytyy myös vastaanottaa, ettei se jää turhaksi. Jumala tarjoaa iankaikkista elämää Hänen yhteydessään.
  3. Jumalan täytyi antaa ainoa poikansa kuolemaan ristillä meidän syntiemme sovitukseksi.
  4. Kun otat Jumalan tarjoaman iankaikkisen elämän vastaan, niin pyydän sinua käymään läpi seuraavat askeleet:

 

Sydämen usko ja suun tunnustus

1. Uskon, että Jeesus antaa syntini anteeksi ja on Pelastajani

”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." Apt. 4:12

”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.” Ilm. 3:20

”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1. Joh.1:9

”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. ” Snl. 28:13.

2. Tunnustan suullani Jeesuksen Herraksi

”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.” Room. 10:9-10

”Sen tähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.” Matt. 10:32-33

 

Rukous

Kun haluat tulla uskoon ja lähteä seuraamaan Jeesusta, rukoile seuraava rukous:

Rakas Jeesus, tiedän, että olen tehnyt syntiä sinua ja Isää vastaan. Anna minulle kaikki minun syntini anteeksi ja puhdista minut kaikesta vääryydestäni. Kiitos, että kuolit puolestani ristillä ja sovitit kaikki syntini verelläsi. Tule nyt sydämeeni asumaan Herrana ja Jumalana.  Haluan myös tunnustaa Sinut ihmisten edessä! Aamen.

 

Jos rukoilit yllä olevan rukouksen, on tärkeää, että kerrot siitä meille. Voimme näin olla yhteydessä sinuun ja auttaa sinua kasvamaan uskossasi Jeesukseen. Jokaisella Jumalan lapsella on tärkeää olla seurakuntakoti, jossa rukoillaan yhdessä ja rakennutaan hengellisesti.

Jätä yhteystietosi ja yhteydenottopyyntö tällä lomakkeella: www.vantaankotikirkko.fi/palaute

Voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla (www.vantaankotikirkko.fi/yhteystiedot). Tervetuloa tilaisuuksiin mukaan!