Israelin juhlissa näkyy Raamatun punainen lanka

Teksti on tiivistelmä puheesta, joka pidettiin Keuruulla 2010.

Harri Kröger

Juutalaisten kolme tärkeintä uskonnollista juhlaa puhuvat Messiaasta, sovituksesta ja Jumalan lupauksesta kirjoittaa lakinsa ihmisten sydämiin.

Juhlilla on hyvin tärkeä merkitys ihmiselle. Arjen kiireiden keskellä on vaikea kohdata Jumalaa. Ihmistä ei ole myöskään luotu koneeksi, joka jaksaisi ilman lepoa ja irtiottoja arjesta.

Raamatullisilla juhlilla on esikuvallinen sekä profeetallinen merkitys. Ne ovat ”tulevaisten varjoja”1, pitävät esikuvallisesti sisällään Messiaan lunastustyön eri vaiheet ja tuovat julki tulevan ikuisen elämän Jumalan yhteydessä. Juutalaiset viettivät uutta vuotta tänä vuonna syyskuun puolessa välissä. Rosh Hashana avasi juutalaisen kalenterin mukaisen juhla-ajan ja aloitti vuoden 5768. Juutalaisten vuoden tärkeimmät uskonnolliset juhlat ovat Pääsiäinen (Pesach), Viikkojuhla eli Helluntai (Shavuot)ja Lehtimajanjuhla (Sukot).

Mooseksen aikana käyttöön tulleet juhlat on alusta alkaen tarkoitettu Herran kunniaksi.2 Nykyään niitä tulisi viettää Messiaan eli Jeesuksen kunniaksi ja niiden kautta korottaa hänen majesteettisuuttaan.3

  
  
Kiitosjuhla sadosta

Lehtimajanjuhlan4  ajankohta on juutalaisen kalenterin Tishri-kuun 14. päivä. Juhlaa edeltää Suuri sovituspäivä, jota kutsutaan heprealaisittain Jom Kipur’iksi.5 Lehtimajanjuhla on syksyn sadonkorjuujuhla, johon tuodaan hedelmiä ja palmupuiden oksia ja kiitetään Jumalaa kaikesta sadosta.

Tuolloin joka puolelle Israelia nousevat lehtimajat eli sukot. Ne on valmistettu puukehikoista, kangasseinistä ja palmunlehvistä. Näissä majoissa perheet asustavat juhla-ajan ja vierailevat toistensa luona. Juhlan viimeisenä päivänä uskonnolliset israelilaiset juhlivat Simchat Tora -päivää, jolloin alkaa viiden Mooseksen kirjan lukeminen uudelleen.

Kun Jeesus vietti lehtimajanjuhlaa Jerusalemissa, hän kutsui kaikkia janoisia tulemaan luokseen.6 Evankeliumi on Jumalan virvoittava vesi, joka tyydyttää janoisen sydämen. Ylipappi temppelissä aina samana päivänä kiersi seitsemän kertaa alttaria ja vuodatti vettä maljasta alttarille. Vesi oli Siloan lähteestä. Kansa huusi samaan aikaan ”HOSANA, HOSANA” joka viittasi Jesajan sanoihin: ”Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä” (Jes. 12:3).

  
  
Jeesus syntyi syksyllä

Muutamat israelilaiset rabbit opettavat, että Messiaan tulo tapahtuu lehtimajanjuhlan aikana. Messiaanisissa kirjallisuuslähteissä on vahva todistus siitä, että Jeesus Messiaan syntymä olisi tapahtunut juuri tähän juhlan aikaan. Asiaa perustellaan monilla väittämillä, joiden ymmärtämiseen tarvitaan Israelin paikallistuntemusta. Esimerkiksi jouluevankeliumeissa kerrotaan lampaiden olleen kedoilla. Todennäköisesti ne ovat olleet juuri puiduilla Betlehemin seudun viljavainioilla. Vilja puitiin syksyllä juuri hieman ennen juhla-ajan alkamista.

Kun Jeesuksen äiti Maria kuuli ylienkeli Gabrielilta ilmoituksen serkkunsa Elisabetin raskaudesta, enkeli mainitsee serkun olleen kuudennella kuukaudella raskaana. Enkelin ilmestyminen Marialle sijoitetaan heprealaisen kalenterin yhdeksännen kuukauden loppuun, Kislev -kuukauteen.6  Tästä voidaan laskea Jeesuksen syntyneen syksyllä. 

Israelilaisten käyttämä heprealainen kalenteri perustuu kuun kiertoon toisin kuin länsimainen kalenteri. Lehtimajanjuhla sijoittuu syyskuun ja lokakuun puolenvälin vaiheille. Vanhassa testamentissa Sakarja profetoi suurista lehtimajanjuhlista, joita kaikkien kansakuntien on kokoonnuttava viettämään Jerusalemiin.8 Tässä on huikaiseva näkymä tulevaisuuteen, joka koskettaa kaikkia ihmisiä.

  
Uusi pääsiäiskaritsa

Pääsiäistä9 vietetään Jumalan antamana määräyksenä keväällä maalis-huhtikuussa. Juhlan vietto tapahtuu juutalaisen kalenterin ensimmäisen kuun 14. päivänä iltahämärässä. Happamatonta leipää tulee syödä viikon ajan. Pääsiäisateria syödään happamattoman leivän ja katkerien yrttien kera, muistutuksena Egyptin orjuuden katkeruudesta. Pääsiäisen vieton tulee Raamatun mukaan tapahtua Herran kunniaksi ja myös sen muistolle, että Jumala väkevällä kädellään vapautti israelilaiset Egyptin orjuudesta.

Pääsiäinen asetettiin, kun Israelin kansa lähti ulos Egyptin orjuudesta. Jumala päätti rangaista synnintekijöitä esikoisen surmaamisella.10 Israelilaiset säästyivät onnettomuudelta, koska kotien ovien pihtipielet siveltiin virheettömän teurastetun karitsan verellä. Kun Jumala rankaisi egyptiläisiä kymmenennellä vitsauksella, Israelin esikoiset säästyivät tuholta. Tässä on esikuva Jumalan virheettömästä Pääsiäiskaritsasta, Jeesus Messiaasta.11 Myös juutalainen pääsiäisateria, Seder, sai uuden merkityksen, kun Jeesus asetti ehtoollisen.12

  
Helluntaina Jumala toteutti lupauksensa

Viikkojuhlaa eli helluntaita13 vietetään touko-kesäkuun aikana. Juutalaiset uskovat, että tällöin Jumala antoi Israelin kansalle lakinsa14 Siinain vuorella. Heprean sana Toora tarkoittaa useimmiten Jumalan ihmiselle antamia opetuksia ja neuvoja. Joissakin yhteyksissä se tarkoittaa ”lakia”.

Uuden liiton lakia ei ole kirjoitettu ”kivitauluihin Jumalan sormella, vaan Pyhässä Hengessä sydämiin ja mieliin”.15 Jerusalemissa, Siionin vuorella Pyhä Henki täytti odottavan alkuseurakunnan uskovat juuri helluntaina.16

Jeesuksen uskovat voivat todeta edelleen: ”Meidän on siis aika viettää juhlaa, ei vanhan pahuuden ja kelvottomuuden hapattamina, vaan happamattomina, vilpittömyydessä ja totuudessa.”17

Viitteet:

1) Kol 2:17. 2) 3. Moos.23:6, 40–41. 3) Juud.1:25. 4) 3. Moos.23: 33–44 5) 3. Moos.16. 6) Joh. 7:37. 7) Luuk. 1:41. 8) Sak. 14:16, 17. 9) 3.Moos.23: 4–8. 10) 2. Moos.12. 11) Joh.1:29. 12) Matt. 26:26–28. 13) 3. Moos.23: 15–22. 14) 2.Moos. 20. 15) Ap.t.1:8, 12–15, 2:1–4. 16) 1. Kor. 12: 4–7. 17) 1.Kor 5:8.

 

Kirjallisuus:

Juutalainen kalenteri

Hargis David M.: Biblical dates for Messiah`s Conception and Birth, 1994.

www.messianic.com/articles/dates