Kyyhkynen on Pyhän Hengen vertauskuva.

Pyhän Hengen kaste - miksi sitä tarvitaan ja miten se saadaan?

Oli helluntaipäivä Jerusalemissa noin vuonna 33. Jeesus Nasaretilaisen opetuslapset, tuon miehen, joka ristiinnaulittiin Jerusalemissa ja jonka väitettiin elävän, oleskelivat kokoontumispaikkansa yläsalissa ja olivat rukouksessa ja ylistyksessä.”Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” Ap.t.2:1-4 Tämän seurauksena Pietari, yksi heistä, saarnasi niin, että kolmetuhatta ihmistä tuli uskoon ja kastettiin.

Jotkut ovat ehdottaneet, että Apostolien teot kuuluisi olla nimeltään Pyhän Hengen teot.

Pyhän Hengen työ on moninainen yksilöihmisen elämässä. Hän kutsuu syntistä parannukseen ja kirkastaa Kristusta. Hän uudestisynnyttää Jumalan sanan voimasta ihmisen, joka tulee syntinsä tunnustaen Jeesuksen luokse. Vaikka uudestisyntynyt ihminen on Hengestä syntynyt ja saanut kokea pelastuksen Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta, Pyhän Hengen kaste on erillinen tapahtuma, jossa uskova saa voiman uskonelämäänsä. Tällöin alkaa vaellus Hengen johtamana, mikä johtaa Hengen hedelmän (Gal. 5:22-23) esiin tulemiseen uskovan elämässä.

Pyhän Hengen kaste on ilmainen lahja eikä sitä voi ansaita. Se vuodatettiin kerran yläsalissa ja sen jälkeen se on ollut vapaasti vastaanotettavissa uskon kautta. Jeesuksen verellä puhdistettu sydän voi ottaa lahjan vastaan. Se on tarkoitettu ”kaikille, jotka ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu” Ap.t. 2:39. Jeesus piti asiaa niin tärkeänä, että sanoi oman poismenonsa olevan välttämätön, jotta Isä voisi lähettää Pyhän Hengen. Me emme tulisi jäämään yksin, vaan hän olisi kanssamme aina. Hän tulisi olemaan toinen Puolustajamme, kun Jeesus itse oli se ensimmäinen. Hän tulisi muistuttamaan meitä kaikesta, mitä Jeesus on sanonut, lohduttamaan ja opettamaan meitä. (Joh. 14:15-26, 16:5-15) Hän antaisi voiman olemaan Jeesuksen todistaja. Tuon lupauksen täyttymistä opetuslasten tuli odottaa Jerusalemissa ennen menemistään kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumia. Ap.t. 1:4-5

Raamattu lupaa: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan." Ap.t. 2:38-39. Apostolien teoissa uskoontulo, vesikaste ja Pyhällä Hengellä täyttyminen ovat aina peräkkäisiä tapahtumia. Kun Paavali saapui Efesokseen, jossa oli uusia opetuslapsia, hän kysyi heti heiltä: ”Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?” Näiden vastattua kieltävästi, asiainlaita korjattiin. Heidät kastettiin Jeesukseen Kristukseen ja sen jälkeen apostolit laittoivat kätensä heidän päälleen, näin he saivat Pyhän Hengen. Ap.t. 19:1-7. Myös Ap.t. 8:14-17 kertoo, kuinka Pietari ja Johannes lähetettiin heti Samarian uusien uskovien luo, jotta nämä saisivat Pyhän Hengen kätten päälle panemisen kautta.

Kysymys ”Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?” osoittaa, että tapahtuma voidaan todentaa jotenkin. Pyhän Hengen saanut henkilö tietää saaneensa sen, ja sen näkevät muutkin. Siihen ei riitä pelkkä sisäinen tunne sen saamisesta. Apostolien teot kertoo merkkinä Pyhän Hengen saamisesta olleen vähintään kielilläpuhumisen, joskus muitakin armolahjoja esiintyi samassa yhteydessä.

Armolahjat

Kielilläpuhumista on siis syytä odottaa näkyvänä todisteena Hengen kasteesta. Kielilläpuhuminen tuo suuren siunauksen uskovan rukouselämään ja sitä kannattaa harjoittaa runsaasti omassa henkilökohtaisessa rukouselämässä. Hengen kasteessa saamme erilaisia armolahjoja sen mukaan, mitä Henki itse kullekin jakaa. Kielilläpuhuminen rakentaa uskovaa itseään, kun taas muut armolahjat rakentavat seurakuntaa ja toimivat myös evankeliumin julistamisen yhteydessä Jumalan voiman välikappaleina. Armolahjojen luettelo löytyy 1. Kor. 12:1-11. Armolahjoja on monia erilaisia, ja niitä on tärkeää käyttää rakkauden täyttäminä. Jos meiltä puuttuu rakkaus, meiltä puuttuu kaikki. (1. Kor. 13) Se ei tarkoita sitä, että rakkaus korvaisi Hengen lahjat, vaan sitä, että ilman rakkautta lahjat eivät toimi Jumalan tahtomalla tavalla puhtaista vaikuttimista. Tällöin emme ole avuksi muille ihmisille.

Paavali kirjoittaa: ”Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo.” Paavalin vertaus ruumiiseen kuvaa hyvin sitä, mikä merkitys on armolahjoilla seurakuntaelämässä: ”Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin." (1. Kor. 12:12) Moninaisuus Hengen lahjojen ilmenemisessä seurakunnassa on yhtä tärkeää kuin luonnollisen ruumiin eri osat, jotka toimivat yhdessä yhteiseksi parhaaksi. Tällöin Jumalan valtakunta on keskellämme: saamme Pyhän Hengen kautta rohkaisua, lohdutusta, neuvoja ja kehotusta henkilökohtaisiin tilanteisiimme sekä parannumme monista sairauksista.

Täyttykäämme Hengellä

Herra haluaa viedä meidät kasvuun Kristuksen kaltaisuutta kohti. Kun vietämme aikaa rukouksessa, annamme Jumalalle mahdollisuuden täyttää meidät Hengellä, ei vain yhden kerran, vaan usein. Raamattu kehottaa uskovia täyttymään Hengellä jatkuvasti.

Tarvitsemme uskonvaellukseemme Pyhän Hengen voimaa ja apua. Silloin matkamme Jeesuksen kanssa on iloa, rauhaa ja vanhurskautta Pyhässä Hengessä. Saamme voiman palvelutehtäviin. Etsikäämme Pyhän Hengen täyteyttä elämäämme.

Täytyy muistaa, että Pyhää Henkeä ei anneta ansioiden ja onnistumisten perusteella, eikä sen perusteella, kuinka pyhittynyt uskova on. Apostolien teoissa Pyhä Henki annettiin nimenomaan vastakääntyneille, jotka eivät siis voineet olla vielä pyhittyneitä! Nimenomaan hän saa aikaan sen hyvän työn, jota Jumala haluaa meissä tehdä. Olemme itsessämme yhtä kelvottomia saamaan Hengen kuin ansaitsemaan pelastustakaan omilla teoillamme. Vanhurskauttaminen Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta tekee meistä kelvollisia molempiin.

Lupaus Hengen lahjasta siis koskee kaikkia, jotka kääntyvät pois synneistään. Jeesus on Pyhällä Hengellä kastaja. (Matt. 3:11) Tule hänen luokseen rukouksessa anovalla, odottavalla mielellä. Usein Hengen kaste annetaan kätten päälle panemisen kautta, joten jos mahdollista, mene pyytämään kätten päälle panemista seurakunnan työntekijöiltä tai valtuutetuilta rukouspalvelijoilta. Usein myös Hengen tuloa edeltää rukouksessa, ylistyksessä ja palvonnassa viipyminen. Siihen Pyhä Henki yhtyy. Monet kohtaavat Herran myös yksinäisyydessä rukoillen. Tyyli on vapaa, mutta pääasia on, että tulet Jeesuksen luokse. Hän on luvannut: ”Jos jonkun on jano, niin juokoon! Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.” Joh. 7:37-39

10.9.2012
Milla Aura-Tolonen

Kirjallisuutta aiheesta:

David Petts: Pyhän Hengen olemus (Aikamedia 2008) 

David Petts: Armolahjat seurakuntaa rakentamassa (Aikamedia 2007)

Stanley M. Horton: Mitä Raamattu sanoo Pyhästä Hengestä (Aikamedia 1996)

Valtter Luoto: Pientä puhetta suuresta Jumalasta (Aikamedia 2004)