8.7.2015 16.00

Jari Vahterasta Vantaan Kotikirkon uusi pastori

Jari Vahtera, 49, on valittu Vantaan Kotikirkon pastoriksi 1.9.2015 alkaen. Jari on hoitanut tehtävää Harri Krögerin sijaisena jo syyskuusta 2014 alkaen.

Jarin perheeseen kuuluu vaimon lisäksi kaksi lasta ja yksi lapsenlapsi. Ennen siirtymistään hengelliseen työhön (2012) Jari on toiminut pääasiassa kiinteistönhoitoalalla. Koulutusta hengelliseen työhön hän on saanut Kauniaisten Raamattuopistolla ja Isossa Kirjassa. Ennen Kotikirkkoon siirtymistään Jari toimi Malmin Saalemin OTO evankelistana ja pastorina lähes neljän vuoden ajan.

Jari kertoo luvanneensa Jumalalle, että hän vastaa myöntävästi, jos häntä pyydetään vakituiseksi pastoriksi Vantaan Kotikirkkoon. Niinpä hän kokeekin, että Jumala on asettanut hänet paimeneksi. Jari ottaa paimenuuden vastaan nöyrällä mielellä ja pyytää sulkeutua vaimonsa kanssa seurakunnan esirukouksiin.

Jari kertoo tavoitteekseen täyttää Jumalan antaman näyn ja olla johtamassa seurakuntaa Jumalan osoittamien suuntaviivojen mukaisesti. Jarin näky on seurakunta, jossa on matala, mutta rakkaudellinen ja Jumalan kunnioitusta herättävä kynnys. Sinne jokaisen Jeesukseen yhteyttä etsivän on helppo tulla.